ทัวร์กัมพูชา
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3วัน 2คืน
• พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
• พระเจดีย์เงิน - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
• นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
กำหนดการเดินทาง 2 มิ.ย.61 - 29 ก.ย.61
เดินทางโดยสารการบิน air asia

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
กำหนดการเดินทาง 07-08 ก.ค. 61 - 29-30 ก.ย. 61
เดินทางโดยสารการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน 2คืน
• เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
• นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
• ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร –สนามบินเสียมเรียบ
กำหนดการเดินทาง 8 มิ.ย.61 - 30 ก.ย.61
เดินทางโดยสารการบิน air asia

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม
• ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคเอเชีย
กำหนดการเดินทาง 1 ธันวาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2561
เดินทางโดยสารการบิน air asia

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
559/10 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว TAT No.11/07705
ติดต่อเรา
Hotline
: 093-364-1929 , 063-232-6619
  062-782-9915, 062-828-9614
โทร
: 02-103-1864
แฟกซ์
: 02-398-5988
เว็บไซต์
อีเมล์