ทัวร์ไต้หวัน
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 22,599 บาท
ไทเป-ไถจง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
• เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู๊ด
กำหนดการเดินทาง : ตลอดเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
เดินทางโดยสารการบิน CHINA AIRLINE 

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ

 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 17,890 บาท
TAIWAN FAST FAST ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
• ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ซีเหมินติง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
• ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 07-10/21-24 ก.ย./05-08/19-22 /20 – 23 /21 – 24 ต.ค. 60
เดินทางโดยสารการบิน tigerair

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ

 
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
TAIWAN TIGER PRO
ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3  คืน
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดจงไถฉานซื่อ
• ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
• ตึกไทเป 101- เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ช้อป 2 ตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)
กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2560
เดินทางโดยสารการบิน tigerair

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ

 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ช้อป แชะ ชิม ชิล
• อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ตึกไทเป 101
• ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กำหนดการเดินทาง เมษายน-ตุลาคม 2560
เดินทางโดยสารการบิน Nok Scoot

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ

 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
559/10 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว TAT No.11/07705
ติดต่อเรา
Hotline
: 093-364-1929 , 063-232-6619
  062-782-9915, 062-828-9614
โทร
: 02-157-4637-8
แฟกซ์
: 02-3985988
เว็บไซต์
อีเมล์