ทัวร์ลาว
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 
• ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว
• วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน FD
• พิเศษ!!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
กำหนดการเดินทาง 3 ธ.ค.60 - 27 เม.ย.61
เดินทางโดยสารการบิน ไทยแอร์เอเซีย

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ลาว...หลวงพระบาง บินหรู...อยู่สบาย  3 วัน 2 คืน
• ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว
• วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน PG
• พิเศษ!!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
กำหนดการเดินทาง 1 ธ.ค.60 - 18 พ.ค.61
เดินทางโดยสารการบิน บางกอกแอร์เวย์ 

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
• ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง
• หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน FD
• พิเศษ!!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
กำหนดการเดินทาง  8 ธ.ค.60 - 14 เม.ย.61
เดินทางโดยสารการบิน ไทยแอร์เอเชีย  

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
• ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง
• วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน FD
• น้ำตกตาดกวางสี
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
เดินทางโดยสารการบิน ไทยแอร์เอเชีย

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
เดินทางโดยสารการบิน บางกอกแอร์เวย์

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
เดินทางโดยสารการบิน ไทยแอร์เอเชีย

สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
559/10 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว TAT No.11/07705
ติดต่อเรา
Hotline
: 093-364-1929 , 063-232-6619
  062-782-9915, 062-828-9614
โทร
: 02-103-1864
แฟกซ์
: 02-398-5988
เว็บไซต์
อีเมล์